Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Bölüm Müfredatı

Bölümümüz 2022-23 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla %30 İngilizce programa geçmiş olup, yeni müfredatımız aşağıda yer almaktadır. Eski müfreteda ulaşmak için tıklayınız

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  
ULUSLARARASI İLİŞKİLER I. Ve II. ÖĞRETİM 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANI (%30 İNGİLİZCE)  
I.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T P K ECTS Zorunlu/Seçmeli Dersin İngilizce Adı
  Siyaset Bilimi  I 3 0 3 4 Zorunlu  Introduction to Political Science I
  İktisada Giriş  3 0 3 4 Zorunlu Introduction to Economics
  Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 4 Zorunlu Basic Principles of Law
  Introduction to International Relations I (İng.) 3 0 3 6 Zorunlu Introduction to International Relations I
  Siyasi Tarih I 3 0 3 4 Zorunlu Political History I
  Sosyoloji 3 0 3 4 Zorunlu Sociology
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1 Zorunlu Principles of Ataturk & History of Modern Turkey I
  English I (İng.) 2 0 2 2 Zorunlu English I
  Türk Dili I 2 0 2 1 Zorunlu Turkish Language I
  DÖNEM KREDİ TOPLAMI     24 30    
II.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T P K ECTS   Dersin İngilizce Adı
  Siyaset Bilimi II 3 0 3 5 Zorunlu Introduction to Political Science II
  Makro İktisat 3 0 3 5 Zorunlu Macro Economics
  Anayasa Hukuku 3 0 3 4 Zorunlu Constitutional Law
  Introduction to International Relations II (İng.) 3 0 3 5 Zorunlu Introduction to International Relations II
  Siyasi Tarih II 3 0 3 5 Zorunlu Political History II
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1 Zorunlu Principles of Ataturk & History of Modern Turkey II
  Türk Dili II 2 0 2 1 Zorunlu Turkish Language II
  English II (İng.) 2 0 2 2 Zorunlu English II
  Kariyer Planlama 2 0 2 2 Zorunlu Career Planning
  DÖNEM KREDİ TOPLAMI     23 30    
III.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T P K ECTS   Dersin İngilizce Adı
  Uluslararası Politika I 3 0 3 6 Zorunlu  International Politics I
  Uluslararası Hukuk I 3 0 3 6 Zorunlu  International Law I
  Uluslararası İlişkiler Teorileri 3 0 3 6 Zorunlu Theories of International Relations
  SEÇİMLİK DERSLER            
  Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 2 0 2 3 Seçmeli  Social Structure of Turkey
  Academic English I (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli Academic English I
  İşletme Bilimi 2 0 2 3 Seçmeli  Business Administration
  Osmanlı Toplumsal Siyasi Ekonomik Yapısı 2 0 2 3 Seçmeli  Ottoman Social Political Economic Structure
  Kamu Maliyesi 2 0 2 3 Seçmeli Public Finance
  Siyasal Düşünceler Tarihi 2 0 2 3 Seçmeli  History of Political Thought
  II.Yabancı Dil (Uygulamalı Fransızca I) 2 0 2 3 Seçmeli  II. Foreign Language (Applied French I)
  II.Yabancı Dil (Arapça I) 2 0 2 3 Seçmeli II. Foreign Language (Arabic I)
  Basic Readings in International Relations I (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli Basic Readings in International Relations I 
  Diplomatic History I (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli Diplomatic History I 
  DÖNEM KREDİ TOPLAMI     17 30    
IV.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T P K ECTS   Dersin İngilizce Adı
  Uluslararası Politika II 3 0 3 6 Zorunlu International Politics II
  Uluslararası Hukuk II 3 0 3 6 Zorunlu International Law II
  European Union Law (İng.) 3 0 3 6 Zorunlu European Union Law 
  SEÇİMLİK DERSLER            
  Türk Siyasi Hayatı 2 0 2 3 Seçmeli Turkish Political Life
  Academic English II (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli Academic English II 
  Borçlar Hukuku 2 0 2 3  Seçmeli Debts Law
  Diplomatic History II (İng.) 2 0 2 3  Seçmeli Diplomatic History II 
  Kamu Yönetimi 2 0 2 3 Seçmeli Public Administration
  II.Yabancı Dil (Uygulamalı Fransızca II) 2 0 2 3 Seçmeli  II. Foreign Language (Applied French II)
  II.Yabancı Dil (Arapça II) 2 0 2 3 Seçmeli II. Foreign Language (Arabic II)
  Presentation Techniques  (İng) 2 0 2 3 Seçmeli Presentation Techniques 
  Basic Readings in International Relations II (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli Basic Readings in International Relations II 
  Modern Siyasal İdeolojiler  2 0 2 3 Seçmeli  Modern Political Ideologies 
  DÖNEM KREDİ TOPLAMI     17 30    
V.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T P K ECTS   Dersin İngilizce Adı
  Uluslararası İktisat 3 0 3 6 Zorunlu  International Economics
  Sosyal Bilimlerde Yöntem 3 0 3 6 Zorunlu  Method in the Social Sciences
  Türk Dış Politikası I 3 0 3 6 Zorunlu Turkish Foreign Policy I
  SEÇİMLİK DERSLER            
  İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 2 3 Seçmeli  Human Rights and Democracy
  Academic English III (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli Academic English III 
  Contemporary State Systems (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli  Contemporary State Systems
  Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği  2 0 2 3 Seçmeli   
  Ticaret Hukuku 2 0 2 3 Seçmeli Commercial Law
  Finansal Yönetim 2 0 2 3 Seçmeli  Financial Management
  II.Yabancı Dil (Uygulamalı Almanca I) 2 0 2 3 Seçmeli II. Foreign Language (Applied German I)
  II.Yabancı Dil (Rusça I) 2 0 2 3 Seçmeli II. Foreign Language (Russian I)
  European Union Institutions (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli European Union Institutions
  Girişimcilik ve Strateji 2 0 2 3 Seçmeli Entrepreneurship and Strategy
  Geopolitics and Strategic Studies (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli Geopolitics and Strategic Studies
  Küresel Güvenlik ve Terörizm  2 0 2 3 Seçmeli  Global Security and Terrorism 
  DÖNEM KREDİ TOPLAMI     17 30    
VI.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T P K ECTS   Dersin İngilizce Adı
  Türk Dış Politikası II 3 0 3 6 Zorunlu Turkish Foreign Policy II
  Uluslararası Örgütler 3 0 3 6 Zorunlu International Organizations
  Globalization and International Politics (İng.) 3 0 3 6 Zorunlu  Globalization and International Politics
  SEÇİMLİK DERSLER            
  Vergi Hukuku 2 0 2 3 Seçmeli  Tax Law
  Academic English IV (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli  Academic English IV 
  Ceza Hukuku 2 0 2 3  Seçmeli Criminal Law
  İdare Hukuku 2 0 2 3 Seçmeli  Administration Law
  İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 3 Seçmeli Human Resources Management
  Uluslararası Ticaret ve Finans 2 0 2 3 Seçmeli  International Trade and Finance
  Asia-Pacific in World Politics (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli  Asia-Pacific in World Politics 
  II.Yabancı Dil (Uygulamalı Almanca II) 2 0 2 3  Seçmeli II. Foreign Language (Applied German II)
  II.Yabancı Dil (Rusça II) 2 0 2 3  Seçmeli II. Foreign Language (Russian II)
  International Security (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli International Security 
  DÖNEM KREDİ TOPLAMI     17 30    
VII.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T P K ECTS   Dersin İngilizce Adı
  Diplomatic Correspondence I (İng.) 3 0 3 6 Zorunlu Diplomatic Correspondence I
  Uluslararası Yargı 3 0 3 6 Zorunlu International Jurisdiction
  Comparative Politics (İng) 3 0 3 6 Zorunlu Comparative Politics 
  SEÇİMLİK DERSLER            
  Dünya Ekonomisi 2 0 2 3 Seçmeli World Economy
  Ortadoğu 2 0 2 3 Seçmeli Middle East
  Devletler Özel Hukuku 2 0 2 3 Seçmeli Interstate Private Law
  İş Hukuku 2 0 2 3 Seçmeli Business Law
  Siyaset Sosyolojisi 2 0 2 3 Seçmeli Political Sociology
  Regional Integrations (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli Regional Integrations 
  Kafkasya ve Orta Asya 2 0 2 3 Seçmeli Caucasus and Middle Asia
  Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2 0 2 3 Seçmeli Capital Markets and Financial Instıtutıons
  Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 3 Seçmeli Foreign Trade Operations
  Conflict Resolution and Peace Studies (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli Conflict Resolution and Peace Studies
  International Protection of Human Rights (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli International Protection of Human Rights 
  Bilim ve Teknoloji Politikaları 2 0 2 3 Seçmeli  Science and Technology Policies
  DÖNEM KREDİ TOPLAMI     17 30    
VIII.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T P K ECTS   Dersin İngilizce Adı
  Güncel Uluslararası Sorunlar 3 0 3 6 Zorunlu  Current International Issues
  Diplomatic Correspondence II (İng.) 3 0 3 6 Zorunlu Diplomatic Correspondence II
  Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi 3 0 3 6 Zorunlu Comparative Foreign Policy Analysis
  SEÇİMLİK DERSLER            
  Doğu Avrupa ve Balkanlar 2 0 2 3 Seçmeli East Europe and Balkans
  Turkey-EU Relations (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli Turkey-EU Relations 
  Türkiye Ekonomisi 2 0 2 3 Seçmeli Economy of Turkey
  Osmanlı Türkçesi 2 0 2 3 Seçmeli  Ottomon Turkish
  Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku 2 0 2 3 Seçmeli Citizenship and Law of Foreigners
  ABD Dış Politikası 2 0 2 3 Seçmeli US Foreign Policy
  Studies in Social Politics (İng.) 2 0 2 3 Seçmeli Studies in Social Politics
  Britanya Dış Politikası 2 0 2 3 Seçmeli British Foreign Policy
  Uluslararası Çevre Politikaları 2 0 2 3 Seçmeli International Environmental Policies
  Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset  2 0 2 3 Seçmeli Society and Politics in the Middle East 
  Africa in World Politics (İng.)  2 0 2 3 Seçmeli Africa in World Politics 
  DÖNEM KREDİ TOPLAMI     17 30