Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Neden Biz?

Değerli öğrenciler,

Öncelikle YKS’de göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı hepinizi tebrik ederiz. Bundan sonraki zorlu seçim sürecinde sizleri doğru yönlendirebilmek adına bölümümüz hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Uluslararası İlişkiler disiplini, tarihin akışı içinde diplomasi ya da savaş gibi örnekleriyle her zaman karşılaşılmış olguların, özellikle 20. yüzyılda küresel nitelik kazanmaları sonucunda ortaya çıkan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin analizini yaparak, anlamlandırmayı amaç edinmiş, dinamik ve yeniliğe açık olmak zorunda olan bir bilimsel araştırma alanıdır.

Bu bağlamda Biga İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı;

Kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası örgütlerde görev üstlenen,

Yurt içi ve yurt dışında özel sektörün çeşitli iş kollarında kariyer sahibi ve girişimci olan,

Bilimsel ve yenilikçi lisansüstü çalışmalar yapabilen ve akademik kariyer sahibi olan bireyler yetiştirmektir.

Neden Biga İİBF Uluslararası İlişkiler?

Biga İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 1995-96 Eğitim-Öğretim yılından bu yana öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim vermeye devam eden köklü bir bölümdür. 2022-23 Eğitim-Öğretim yılında %30 İngilizce programa geçerek faaliyetlerine devam eden bölümümüzün güçlü bir akademik kadrosu bulunmaktadır. Özellikle bölge çalışmaları alanında öne çıkan bölümümüzde Doğu Asya, Orta Doğu, Kafkasya, Avrupa Birliği, Afrika gibi pek çok bölge konusunda uzman hocalarımızın bulunması, bölümümüze çoğu bölümde bulunmayan bir avantaj sağlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümünde alanında öne çıkan ve uluslararası ilişkilerin çok farklı dallarında çalışmalar yapan akademik kadromuz sayesinde küresel bir bakış açısı kazanma imkanına sahip olabileceksiniz. Böylelikle Uluslararası İlişkilerin farklı alanlarında araştırma yapabilme kabiliyetinin yanı sıra; öğrenci değişim programları, stajlar gibi kendinizi geliştirmeye yönelik sağlanan olanaklar yoluyla kamu ve özel sektör sahalarında ve uluslararası kurum ve örgütlere iş başvurularında bulunabilecek donanıma kavuşabileceksiniz.

Uluslararası İlişkiler eğitiminde hangi derslere yer verilmektedir? Öğretim planındaki dersler çeşitlilik yönünden çağın gereklerine uygun mudur?

Uluslararası İlişkiler bölümünde Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği, Türk Dış Politikası, Uluslararası Güvenlik gibi Türkçe ve İngilizce dilinde okutulan branş derslerinin yanı sıra öğrencilerin farklı kariyer hedefleri de göz önünde bulundurularak öğretim planında İktisat, Hukuk, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Maliye gibi farklı branşlara ait temel derslere de yer verilmiştir. Öğrencilerimize yabancı dil çeşitliliği sunabilmek adına zorunlu İngilizce ve Mesleki İngilizce derslerinin yanında seçmeli Rusça, Arapça, Fransızca ve Almanca dersleri de verilmektedir. Bölümün %30 İngilizce olması sebebiyle eğitim planında yer alan dersler bu oranda İngilizce verilmekte ve böylelikle öğrencilerimiz dil altyapılarını oldukça geliştirebilmektedir. Mezun öğrencilerimiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızda eğitimlerine devam edebilirken lisans öğrencilerimiz Yan Dal ve Çift Anadal programlarımızla farklı disiplinlerde çalışma yapma ve çifte diploma sahibi olma imkanına kavuşmaktadır.

Hangi öğrenci değişim programlarından faydalanabiliriz? Bu programlarla nerelere gidebiliriz?

Öğrencilerimizin küresel bir bakış açısı kazanmalarına imkan sağlamak adına Erasmus, Mevlana yurt dışı değişim programlarıyla öğrencilerimiz; Almanya, İtalya, Romanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Bosna Hersek gibi halihazırda ikili anlaşmamız bulunan ülkelere devlet bursuyla giderek okuma imkanına sahiptir. Ayrıca yurt içi değişim programı olan Farabi programıyla da öğrencilerimiz yine devlet burslusu olarak Türkiye’deki başka bir üniversitede okuma ve farklı eğitim uygulamalarını görme imkanı bulmaktadır.

Bölümde zorunlu staj uygulaması bulunmakta mıdır? Öğrenciler için bir staj programı bulunmakta mı?

Bölümümüzde staj programı isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin staj yapmak istemeleri halinde süreç staj komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve Fakülte tarafından bu süre zarfında staja giden öğrencilerin prim ve sosyal hakları yasal mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Staj programından yararlanan öğrencilerimiz gerek firmaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olma, gerek kariyer geliştirmede neler yapılması gerektiğine dair deneyim kazanma noktasında fayda sağlamaktadır.

Fakültede ve Bölümde ne gibi sosyal imkanlar yer almaktadır?

Fakültemizde birçok öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bölümümüz topluluk faaliyetleri ve sosyal faaliyetler açısından fakültemizin en aktif bölümlerinden biridir. Fakülte, Bölümümüz ve öğrenci toplulukları sıklıkla Türkiye’de öne çıkan akademisyen, entelektüel, siyasetçi, bürokrat gibi çeşitli kesimlerden konuklar davet ederek panel, söyleşi ve konferanslar düzenlemektedir. Ayrıca kariyer günleri, insan kaynakları zirveleri, münazaralar, film gösterimleri, gönüllülük faaliyetleri, bahar şenlikleri gibi birçok sosyal etkinlik de gerçekleşmektedir.