Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Basılı Kitaplar

RELIGION, NATIONALISM AND FOREIGN POLICY: DISCURSIVE CONSTRUCTION OF NEW TURKEY'S IDENTITY (BASIM AŞAMASINDA-2022)

Doç. Dr. Filiz Çoban Oran

İNGİLTERE DIŞ POLİTİKASI (2021)

Doç. Dr. Filiz Çoban Oran

KÜLTÜRLERARASI ŞEHİRLER: SOSYAL UYUMUN ARACI OLARAK KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM (2020)

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Eminoğlu

INTERCULTURAL CITIES: INTERCULTURAL DIALOGUE AS A TOOL FOR SOCIAL COHESION (2020)

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Eminoğlu

 

 

ÇİN DIŞ POLİTİKASI VE ABD İLE İLİŞKİLER (2019)

Dr. Öğr. Üyesi Cemre Pekcan

Çin Dış Politikası ve ABD ile İlişkiler

 

LÜFER: BOĞAZİÇİ ŞEHRAYİNİ (2019)

Dr. Öğr. Üyesi Ruhi Güler

Lüfer: Boğaziçi Şehrayini

 

21. YÜZYILDA DİN VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ DÖNÜŞÜM (2017)

Doç. Dr. Filiz Çoban Oran

21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm

 

STRATEJİK DERİNLİK EKSENİNDE DIŞ POLİTİKA UYGULAMALARI: İDEAL-GERÇEK İKİLEMİ (2016)

Prof. Dr. Soner Karagül- Doç. Dr. İbrahim Arslan

 

İSTANBUL BALIK KÜLTÜRÜ (2016)

Yazar: Asaf Muammer, Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Ruhi Güler

İstanbul Balık Kültürü

 

TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TOPLULUKLARI YILLIĞI 2013 (2015)

M. Turgut Demirtepe & Murat Yılmaz (Ed.)

Ahmet Yesevi Üniversitesi

 

ULUSLARARASI SİSTEMDE ORTA ASYA: DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK (2013)

Doç. Dr. M. Turgut Demirtepe- Güner Özkan (Eds)

Uluslararası Sistemde Orta Asya Dış Politika ve Güvenlik

 

ORTA ASYA'DA SİYASET VE TOPLUM: DEMOKRASİ, ETNİSİTE VE KİMLİK (2012)

Doç. Dr. M. Turgut Demirtepe

Orta Asya'da Siyaset ve Toplum & Demokrasi,Etnisite  ve Kimlik

 

ORTA ASYA & KAFKASYA: GÜÇ POLİTİKASI (2008)

Doç. Dr. M. Turgut Demirtepe

Orta Asya-Kafkasya Güç Politikası