Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOMÜ BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

“Türkiye'deki Suriyeliler: Sosyal Uyumun Neresindeyiz?"

Dış Politika Konferansları Serisi’nin Üçüncüsünde Prof. Dr. M. Murat Erdoğan Fakültemiz Öğrencileriyle Buluştu.

Stratejik Araştırmalar Merkezi ve BİİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü iş birliğinde online olarak düzenlenen Dış Politika Konferanslarının üçüncüsü, göç alanının en önde gelen isimlerinden Prof.Dr. M. Murat Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü, aynı zamanda İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Akademi Başkanı Profesör Erdoğan, 25 Aralık Cuma günü gerçekleşen “Türkiye’deki Suriyeliler: Sosyal Uyumun Neresindeyiz” başlıklı konferansta, bugün 4 milyonu aşan sayılarıyla, dünyada en fazla mülteci barındıran ülke konumunda olan Türkiye’de, başta Suriyeliler olmak üzere, göçmen ve mülteci gruplarla nasıl bir arada yaşanabileceğini anlattı.

Erdoğan, Türkiye’nin yüzyıllar boyu göç alan, göç veren ve transit bir ülke olarak çok farklı göç deneyimi olmasına rağmen, özellikle 2011’deki Suriye iç savaşının neden olduğu ani kitlesel göç akınının, yakın tarihimizde eşi benzeri olmayan bir durum yarattığını ve bunun da haliyle yönetilmesi zor bir konu olduğunu belirtti. Ayrıca Erdoğan, sosyolojik olarak göçmen ve mülteci grupların ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinin çok da kolay ve mümkün olmadığını hatırlatarak, Türkiye’de onuncu yılına giren Suriyeliler için sosyal uyum politikalarının en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de Suriye ve Türk toplumunun sosyal uyum üzerine algı ve görüşlerini araştıran ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) desteğiyle yürütülen saha çalışması “Suriyeliler Barometresi”nin de proje yöneticisi ve raportörü olan Prof. Erdoğan, Araştırmanın 2019 verilerini de konferansta öğrencilerle paylaştı. Raporun en dikkat çekici bulgularından birisi, önceki yıllara kıyasla Türk toplumunun Suriyelilere verdiği desteğin azalması, özellikle toplumsal kabul ve dayanışmada belirgin bir düşüş görülmesi ve endişelerin ise artması oldu.

*Suriyeliler Barometresi-2019 Raporu ve Yönetici Özeti (Türkçe-ingilizce-arapça) online-ücretsiz erişim için bknz; https://igamder.org/TR/igam/-suriyeliler-barometresi-2019-aciklandi