Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Anket Sonuçları

Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları (2021)

Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları (2021)

Öğretim Planı Değerlendirme Anketi ve Raporu (2021)

Yüksek Lisans Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi (2021)

Yüksek Lisans Öğrenci Memnuniyet Anketi (2021)

Yüksek Lisans Eğitim Planı Değerlendirme Anketi (2021)

Doktora Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi (2021)

Doktora Öğrenci Memnuniyet Anketi (2021)

Doktora Eğitim Planı Değerlendirme Anketi (2021)

Ekler

2021 Doktora eğitim planı değerlendirme Anketi.docx
2021 Doktora Memnuniyet Anketi.docx
2021 Doktora mezun öğrenci memnuniyet Anketi.docx
2021 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
2021 YL eğitim planı değerlendirme Anketi.docx
2021 YL Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi.docx
2021 YL öğrenci memnuniyet anketi Anketi.docx
Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 2021.docx
Öğretim Planı Değerlendirme Anketi ve Raporu.docx