Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporları

Ekler

2016 Birim Faaliyet Raporu ULUS Açıklamalı.doc
2017 Birim Faaliyet Raporu ULUS Açıklamalı.doc
2018 Faaliyet Raporu.docx
2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu Açık.Ulus.docx
2020 Uluslararası İlişkiler Faaliyet Raporu.pdf
2021 Yılı Uluslararası İlişkiler Bölümü Faaliyet Raporu.pdf