Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Misyon ve Vizyon

Tarihçemiz

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Biga İİBF), 1994-1995 eğitim-öğretim yılında İktisat ve İşletme olmak üzere iki bölümle faaliyete başlamıştır. Uluslararası İlişkiler Bölümü ise 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, ve Kamu Yönetimi bölümleriyle birlikte açılmıştır. Bölümün II. Öğretim programı 2003-2004 eğitim öğretim yılında eklenmiştir.

Misyonumuz

Bölümümüzün ana misyonu, uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi, devletler arası ilişkiler ve uluslararası sistemde Türkiye'nin konumu hakkında öğrencilerimize analitik düşünme kabiliyeti kazandırabilmektir. Bu yönüyle alanda bilgili, donanımlı, kültürlü güncel sorunlar karşısında öğrencilerin çok yönlü, yaratıcı, sorgulayıcı ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öte yandan öğrencilerimizin “kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci” bir anlayışla iş dünyasına atılmalarını sağlamak da yine temel amaçlarımızdan birini oluşturmaktadır.

Vizyonumuz

Uluslararası ilişkiler Bölümü kurumsal kültüre değer veren ve kalite odaklı gelişmeyi hedef alan yönetim anlayışıyla; öğrencilerine özgürlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir bir anlayışla iyi bir tarih, dış politika, siyaset bilimi, eğitiminin yanı sıra iyi bir sosyoloji ve iktisat bilimi eğitimi de sunarak ulusal ve küresel sorunlara disiplinlerarası bir bakış açısı ile yaklaşmaları ve bu yönüyle bölgede önde gelen bir program olmayı hedeflemektedir.

Değerlerimiz

Uluslararası İlişkiler Bölümü; kuruluşundan bugüne kadar kendisini yenileyen ve kalite odaklı bir bakış açısıyla çağımızın, ülke ve bölge ihtiyaçlarının gerektirdiği kazanımları elde edebilmek için sürekli kendisini geliştiren, yüksek değerlere sahip bir program olma yolunda ilerlemektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak bizlere esin kaynağı olan değerlerimiz şu şekildedir (alfabetik sırayla);

 • Aidiyet
 • Bilimsellik
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 • Etik
 • Girişimcilik
 • İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma
 • Kalite ve Verimlilik
 • Katılımcılık
 • Mükemmeliyetçilik
 • Şeffaflık
 • Tanınırlık
 • Tarihine, Kültürüne, Ülkesine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

Bölümümüz, gelişimini kalite bilincine dayalı olarak sürdürmeyi asıl hedef olarak önüne koymuştur. Bu kapsamda Uluslararası İlişkiler Bölümünün stratejik planında, stratejik amaçlarımız şu şekilde belirtilmiştir;

 • Bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir bölüm olmak,
 • Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak,
 • Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi şeklindedir.

Bu stratejik amaçlarımıza ulaşabilmek için bölümümüz şu stratejik hedefleri doğrultusunda strateji geliştirmektedir;

 • Bilimsel, girişimci ve aynı zamanda yenilikçi çalışmaların geliştirilmesi,
 • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi,
 • İç ve dış paydaşlarla olan ilişkilerin etkin kılınması şeklindedir

Eğitim Hedeflerimiz

Uluslararası İlişkiler Bölümünün lisans programının temel hedefleri:

EA1: Uluslararası sistemin tarihi, süreçleri ve yasal çerçevesi, devletler-arası ilişkiler ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki yeri konularında bilgilendirmek.

EA2: Uluslararası ekonomik ve siyasi sistemdeki değişimleri yorumlayabilecekleri metodlar konusunda öğrencileri yetiştirmek.

EA3: Öğrencilerin, Uluslararası İlişkilerin farklı alanlarında bağımsız araştırmacı veya grup çalışmaların birer üyesi olarak araştırma yapabilmelerini sağlayacak kabiliyetlerinin geliştirilmesi.

EA4: Mezunların kamu ve özel sektör sahalarına ek olarak uluslararası kurum ve örgütlere iş başvurularında bulunabilecek donanıma kavuşturulmaları.

Öğrenci Sayılarımız

Yerleşmesi Beklenen Öğrenci Sayıları

2017

2018

2019

2020

2021

ÇOMÜ BİİBF Örgün Öğretim

95

95

90

90

90

ÇOMÜ BİİBF İkinci Öğretim

95

95

80

80

80

 

Yerleşen Öğrenci Sayısı

2017

2018

2019

2020

2021

ÇOMÜ BİİBF Örgün Öğretim

97

98

93

93

93

ÇOMÜ BİİBF İkinci Öğretim

98

64

82

82

12