Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Paydaşlarımız

Uluslararası İlişkiler bölümünün İç ve Dış Paydaşları aşağıdaki gibidir:

İç Paydaşlar:

Öğrenciler

Ders veren öğretim üyeleri

Bölüm araştırma görevlileri İdari personel

Rektörlük Biga İİBF

Fakültenin diğer bölümleri Diğer Fakülteler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci Temsilcileri

Dış Paydaşlar:

İşverenler

Mezunlar

Kamu kurumları (Dışişleri Bakanlığı vb.) ÖSYM

Sivil Toplum ve meslek örgütleri

İşbirliği yapılan diğer üniversiteler (bölge üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri), kamu kurum ve kuruluşları, araştırma merkezler

 

Dış Paydaşlar Memnuniyet Anketleri 

* Mezun Çalıştıran İşverenler Memnuniyet Anketi için Tıklayınız

 

* Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi için Tıklayınız

 

İç Paydaşlar Memnuniyet Anketleri

* Akademik Personel Memnuniyet Anketi için Tıklayınız

 

* Öğrenci Memnuniyet Anketi için Tıklayınız

 

Paydaşlarımızla Toplantılarımız (2022)

İç Paydaş Toplantısı

Toplantı 1: Uluslararası İlişkiler Bölümü 2022 yılı Kalite, Akreditasyon ve Stratejik Planlama Komisyonu Toplantısı, 11.11.2022 tarihinde saat 17:00’de Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2022 yılında kalite faaliyetleri hakkında yapılan çalışmalar görüşülmüş ve yılsonu raporlarının hazırlanması ve yeni yıla ilişkin çalışmalar hakkında mütalaada bulunulmuştur.

Toplantının linki için tıklayınız

Dış Paydaş Toplantısı

Toplantı 1: Biga İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak Kızılay Biga Şubesi Başkanı ve Biga Kent Konseyi Genel Sekreteri Sayın Erdoğan Başer ve çalışma arkadaşlarını fakültemizde ağırladık. Bu güzel etkinlik için herkese teşekkür ediyoruz. 

Toplantının linki için tıklayınız

Toplantı 2: 20 Mayıs Cuma 18.00'de Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarımız lisans öğrencilerimizle buluşarak, mezuniyet sonrası iş tecrübelerini paylaştılar. Oldukça verimli geçen bu etkinliğe ayrıca hocalarımız ve diğer mezunlarımız da katılım sağlayarak çeşitli konularda fikir alışverişi de sağlandı. Etkinliğe katılan tüm mezunlarımıza, hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki toplantıda görüşmek dileğiyle :) 

Toplantının linki için tıklayınız