Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Performans Göstergeleri 6 ve 12 Aylık İzleme

2021-25 Uluslararası İlişkiler Bölümü Performans Göstergeleri ve Stratejik Plan

2022 Yılı 6 ve 12 aylık izleme

 

Bölümümüz 2021-2025 dönemini kapsayan stratejik amaç ve hedefleri; faaliyet, yayın ve araştırma palanlarını da içerecek şekilde aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

STRATEJİK AMAÇ 1. Bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir araştırma üniversitesi olmak

Stratejik Hedef 1. 

Bilimsel, girişimci ve aynı zamanda yenilikçi çalışmaların geliştirilmesi

 

Strateji 1.1. 

Bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmak

 

Strateji 1.2. 

Girişimcilik ve yenilikçilik üzerine eğitim faaliyetleri yapmak

Performans Göstergeleri:

2021 H

2021  B

2022 H

2022 B

2023 H

2023 B

2024 H

2024 B

2025 H

2025 B

Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay sayısı

1

0

1

0

1

 

1

 

1

 

Yurtiçi/Yurtdışı destekli proje sayısı

1

1

4

0

6

 

8

 

5

 

SSCI/SCI makale sayısı

2

1

6

2

5

 

6

 

5

 

Ulusal/Uluslararası makale sayısı

4

9

15

7

16

 

15

 

18

 

Ulusal/Uluslararası bildiri sayısı

4

4

11

9

14

 

13

 

12

 

Kitap/Kitapta bölüm sayısı

4

14

15

9

13

 

15

 

14

 

Girişimcilik ve inovasyon üzerine eğitim sayısı

1

1

1

0

1

 

1

 

1

 

Öğr. Elemanları için  Değerlendirme Anketi

1

1

1

1

1

 

1

 

1

 

 

İlk 6 Aylık İzleme

Ulusal/Uluslararası/SSCI Makale:

ÇOBAN-ORAN, F. (2022), The New Ottoman Greece in History and Fiction, New Perspectives on Turkey(SSCI), 66, 194-196.

DEMİRBAŞ, Ç. E., ALPER, G. (2022), Uluslararası İlişkilerde Kozmopolitanizm-Komüniteryanizm Ayrışmasının Ana Hatları, Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi, 2 (1), 1-18.

ÖZÇELİK, S., ENGİN-GÜDER, B. (2022), Burundi: A Conlict Intervention Design during the 1990s, Conflict Studies Quaterly (SCI), 38, 40-59.

Ulusal/Uluslararası Bildiri:

ÇOBAN-ORAN, F. (2022), Uluslararası İlişkilerde Sürdürülebilirlik, Post-Hümanizm ve Ekolojik Yaklaşım, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Çanakkale.

ÇOBAN-ORAN, F., ÇİÇEK, K. N. (2022), Uluslararası İlişkilerde Güvenlik-Dışılaştırma: Uçak Düşürme Olayı Sonrasında Türk-Rus İlişkilerindeki Değişimi Anlamak, II. Uluslararası Azerbaycan Kongresi Kongre Kitabı, Bakü, 193-203.

DEMİRBAŞ, Ç. E. (2022), Koruma Sorumluluğu ve Uluslararası Hukuk: Güncel Gelişmeler Işığında Genel Bir Değerlendirme, II. Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Erzurum, Türkiye, 12 Mayıs 2022, 24-25.

Kitap/Kitapta Bölüm:

ÇOBAN-ORAN, F. (2022), Religion, Nationalism and Foreign Policy: Discursive Construction of New Turkey’s Identity (Kitap), London: Bloomsbury Publishing.

12 Aylık İzleme

Makale (Son 12 ay)

ÇOBAN-ORAN, F. (2022), The New Ottoman Greece in History and Fiction, New Perspectives on Turkey(SSCI), 66, 194-196.

DEMİRBAŞ, Ç. E., ALPER, G. (2022), Uluslararası İlişkilerde Kozmopolitanizm-Komüniteryanizm Ayrışmasının Ana Hatları, Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi, 2 (1), 1-18.

DEMİRTEPE, M. T., OMONKULOV, O. (2022), Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği Üyeliği: Asimetrik İlişkinin Gölgesinde Refah Arayışı, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 6 (2).

ÖZÇELİK, S., ENGİN-GÜDER, B. (2022), Burundi: A Conlict Intervention Design during the 1990s, Conflict Studies Quaterly (ESCI), 38, 40-59.

UYGUN, A. G., PEKCAN C. (2022), UK-China Relations: Global Britain in a Competitive Age and China as the Systemic Competitor, Journal of Applied And Theoretical Social Sciences, 4 (4), 503-518.

YILDIZ, T. (2022), Benjamin R. Cole, Democratization and the Mischief of Faction, Uluslararası İlişkiler Dergisi (SSCI).

YILDIZ, T. (2022), Revisiting the Role of Post-Materialist Values on Environmental Concern: An Analysis of Turkish Public Perception Over Climate Change Between the Years 2018-2020, Journal of Applied And Theoretical Social Sciences.

Bildiri (Son 12 ay)

ALKIŞ, M., ÖZKAN, M. F. (2022), Arap Baharı Sonrası Dönemde Realist ve Liberal Perspektiften Ortadoğu Güvenliği, Uluslararası Güvenlik Kongresi, Malatya.

ÇOBAN-ORAN, F. (2022), Uluslararası İlişkilerde Sürdürülebilirlik, Post-Hümanizm ve Ekolojik Yaklaşım, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Çanakkale.

ÇOBAN-ORAN, F., ÇİÇEK, K. N. (2022), Uluslararası İlişkilerde Güvenlik-Dışılaştırma: Uçak Düşürme Olayı Sonrasında Türk-Rus İlişkilerindeki Değişimi Anlamak, II. Uluslararası Azerbaycan Kongresi Kongre Kitabı, Bakü, 193-203.

DEMİRBAŞ, Ç. E. (2022), Koruma Sorumluluğu ve Uluslararası Hukuk: Güncel Gelişmeler Işığında Genel Bir Değerlendirme, II. Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Erzurum, Türkiye, 12 Mayıs 2022, 24-25.

KARAGÜL, S. (2022), Governance of Migration in Turkey-EU Relations: Political and Legal Dimensions, International Conference Economic and Societal Challenges of the European Economy, Silesian University, Karvina, Czeck Republic, September, 13-15, 2022.

MAYIR, B., ÇOBAN-ORAN, F. (2022), Ekolojik Güvenlik Perspektifinden Orman Yangınlarıyla Mücadele ve AB Yeşil Mutabakatının Bir Eleştirisi, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Çanakkale, Kongre E-Kitabı, 133-143.

ÖZKAN, M. F. (2022), Geleneksel İttifaklarla Bölgesel İşbirliği Arayışları Arasında Katar’ın İran’la İlişkileri, VI. Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset Kongresi, Sakarya.

ÖZKAN, M. F. (2022), Ulusal, Bölgesel ve Küresel Boyutlarıyla İran’ın Çevre Politikaları, KTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon.

YILDIZ, T. (2022), Küre-yerelleşme Bağlamında Şehir Diplomasisi: Çanakkale Örneği, Çanakkale, Kasım 2022.

Kitap/Kitapta Bölüm:

ÇOBAN-ORAN, F. (2022), Çanakkale’nin Uluslararası Yüzü Truva: Kentsel Kültürel Mirasın Kalkınmayla İlişkisi, Çanakkale İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bölgesel Kalkınma, Bursa: Ekin Yayınevi, 237-246.

ÇOBAN-ORAN, F. (2022), Religion, Nationalism and Foreign Policy: Discursive Construction of New Turkey’s Identity (Kitap), London: Bloomsbury Publishing.

DEMİRBAŞ, Ç. E. (2022), Siyasal Ahlak: Kirli Eller Problemi Üzerinden Bir Giriş, Siyasal Yazılar: Siyasal Kavramlar ve Terimler Üzerine Tetkikler, Selçuk Kahraman, Editör, Eğitim Yayınevi, İstanbul, 29-53.

ENGİN-GÜDER, B. (2022), Afrika’daki Çatışmalara Çözüm Arayışında Geleneksel ve Yerli Mekanizmalar, Dünya Siyasetinde Afrika 8, İsmail Ermağan, Asena Boztaş ve Yunus Turhan (Eds.), Ankara: Nobel Yayınları.

ÖZKAN, M. F. (2022), Türkiye ve İran’daki Kürt Hareketleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme Ed. Hasret ÇOMAK, Burak Şakir ŞEKER, Mehlika Özlem ULTAN, Orta Doğu Jeopolitiği, Nobel Yayınevi.

PEKCAN C. (2022), Çin ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkilere Giriş, Orion Kitabevi, 107-122.

TUNA, M. Ç. (2022), Devletlerin Politik Kabiliyetlerini Artırmada Yapay Zekâ Öngörü Sistemlerinin Yeri, Siyaset, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bağlamında Yapay Zekâ Tartışmaları, Bursa: Ekin Yayınevi, 289-313.

YILDIZ, T. (2022), EU Democratic Governance Promotion Towards Central Asia and Illiberal Regional Powers, EU Good Governance Promotion in the Age of Democratic Decline, Palgrave Macmillan Cham.

YILDIZ, T. (2022), Küre-yerelleşme Bağlamında Şehir Diplomasisi: Çanakkale Örneği, Çanakkale Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bölgesel Kalkınma, Ekin Yayınevi.

STRATEJİK AMAÇ 2. Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak

Stratejik Hedef 1. 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi

Strateji 1.1. 

Ulusal ve uluslararası eğitim programlarıyla koordinasyon sağlamak

Strateji 1.2. 

Eğitim-öğretim planına farklı alanlardan ders ve uygulamalar koymak

Performans Göstergeleri:

2021 H

2021  B

2022  H

2022 B

2023 H

2023 B

2024 H

2024 B

2025 H

2025 B

Erasmus, Mevlana, Farabi’den faydalan öğrenci sayısı

6

15

8

10

8

 

10

 

10

 

Oryantasyon eğitim sayısı

1

3

1

1

1

 

1

 

1

 

Ders dışı konferans sayısı

4

14

4

9

4

 

4

 

4

 

Staja giden öğrenci sayısı

7

19

9

36

9

 

10

 

10

 

Öğrencilere yönelik Değerlendirme anketi

1

2

1

1

1

 

1

 

1

 

 

Oryantasyon Eğitimi: 12 Ekim Çarşamba: http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler/bolumumuz-birinci-sinif-ogrencilerine-oryantasyon--r106.html

Ders Dışı Konferanslar:

İlk 6 Ay:

Faaliyetin Adı

Tarihi

“Etkili Mülakat Teknikleri”- Mevlüde Sahillioğlu

07.01.2022

"Rusya-Ukrayna Çatışması: Bölgesel ve Küresel Etkileri"

Dr. Öğr. Üyesi Habibe Özdal

25.02.2022

"Çarlık Döneminden Putin'e Rus Yayılmacılığı ve Ukrayna Krizi"- Prof. Dr. M. Bülent Uludağ

01.03.2022

"18 Mart 1915 Çanakkale Boğaz Muharebesi"- Dr. Öğr. Üyesi Barış Borlat

14.03.2022

"Ukrayna Savaşı'nın Küresel Sonuçları: Çin'in Bakışı"- Dr. Öğr. Üyesi Tolga Bilener

08.04.2022

“Otizm ve Farkındalık”- Nursinem Şirin

12.04.2022

 

12 Ay

Faaliyetin Adı

Tarihi

“Etkili Mülakat Teknikleri”- Mevlüde Sahillioğlu

07.01.2022

"Rusya-Ukrayna Çatışması: Bölgesel ve Küresel Etkileri"

Dr. Öğr. Üyesi Habibe Özdal

25.02.2022

"Çarlık Döneminden Putin'e Rus Yayılmacılığı ve Ukrayna Krizi"- Prof. Dr. M. Bülent Uludağ

01.03.2022

"18 Mart 1915 Çanakkale Boğaz Muharebesi"- Dr. Öğr. Üyesi Barış Borlat

14.03.2022

"Ukrayna Savaşı'nın Küresel Sonuçları: Çin'in Bakışı"- Dr. Öğr. Üyesi Tolga Bilener

08.04.2022

“Otizm ve Farkındalık”- Nursinem Şirin

12.04.2022

Webiner: "Uluslararası Barış ve Güvenliği Korunmasında BM'nin Rolü"- Dr. Öğr. Üyesi Burak Güneş

02.11.2022

Prof. Dr. Barış ÖZDAL- Diplomasinin Dijitalleşmesi başlıklı seminer

23.11.2022

 

STRATEJİK AMAÇ 3.  

Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi

Stratejik Hedef 1. 

İç ve dış paydaşlarla olan ilişkileri etkin kılmak

Strateji 1.1. 

Öğrenciler ve mezunlarla ortak faaliyetler yapılması

Strateji 1.2. 

Kamu kurumları ve STK'larla ortak faaliyetler yapılması

Performans Göstergeleri:

2021 H

 

2021 B

 

2022 H

 

2022 B

 

2023 H

 

2023 B

 

2024 H

 

2024 B

2025 H

 

2025 B

 

Kariyer Günleri etkinlik sayısı

1

2

1

2

1

 

1

 

1

 

İç ve dış paydaşlarla toplantı sayısı

1

6

1

5

1

 

1

 

1

 

Kamu kurumları/STK’lara ziyaret ve ortak etkinlik sayısı

1

1 (göç sertifika prog)

2

1

2

 

3

 

3

 

Mezunlar günleri sayısı

1

1

1

1

1

 

1

 

1

 

Değerlendirme: Anket

1

1

1

1

1

 

1

 

1

 

H: Hedeflenen; B: Başarılan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

İlk 6 Ay:

Kariyer Günleri Etkinliği:

Mezunlarla Buluşma ve Kariyer Günleri

20.05.2022

İç ve Dış Paydaş Toplantıları:

Dış Paydaş Toplantısı: 04.04.2022

Link: http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/uluslararasi-iliskiler-bolumu-kalite-guvence-bilgi-r112.html

Dış Paydaş Toplantısı: 20.05.2022

Link: http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler/mezunlarla-bulusma-ve-kariyer-gunleri-r95.html

 

12 Ay:

Kariyer Günleri Etkinliği:

Mezunlarla Buluşma ve Kariyer Günleri

20.05.2022

Doç. Dr. Mustafa Turgut Demirtepe- Kariyer bilgilendirmesi (TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)

22.11.2022

İç ve Dış Paydaş Toplantıları:

Dış Paydaş Toplantısı: 04.04.2022

Link: http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/uluslararasi-iliskiler-bolumu-kalite-guvence-bilgi-r112.html

Dış Paydaş Toplantısı: 20.05.2022

Link: http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler/mezunlarla-bulusma-ve-kariyer-gunleri-r95.html

İç Paydaş Toplantısı: 11.11.2022

Link: http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/kalite-akreditasyon-ve-stratejik-planlama-komisyon-r110.html

İç Paydaş Toplantısı: 11.11.2022

Link: http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/uluslararasi-iliskiler-bolumu-kalite-guvence-bilgi-r112.html

İç Paydaş Toplantısı: 22.12.2022

Link: http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/ic-paydas-toplantisi-kalite-elcileri-ve-ogrenci-te-r118.html

Kamu kurumları/STK’lara ziyaret ve ortak etkinlik:

Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkanı Prof Dr. Barış ÖZDAL ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte hocamız öğrencilerimize “Diplomasinin Dijitalleşmesi” başlıklı seminer vermiştir. (23.11.2022)

Link: http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler/prof-dr-baris-ozdal-diplomasinin-dijitallesmesi-ba-r115.html