Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Performans Göstergeleri ve Stratejik Plan Değerlendirme Anketleri

  • 2021 Yılı Performans Göstergeleri
  • 2018-22 Performans Göstergeleri ve Stratejik Planı
  • 2018-22 Performans Göstergeleri ve Stratejik Plan Değerlendirme Anketi
  • 2021-25 Performans Göstergeleri ve Stratejik Plan Değerlendirme Anketi
  • 2021-25 Performans Göstergeleri ve Stratejik Planı
  • 2021 Yılı Stratejik Plan Göstergeleri (6 ve 12 aylık)

Ekler

2018-2022 Performans Göstergeleri ve Stratejik Planı.docx
2018-22 Performans Göstergeleri ve Stratejik Plan Anketi.docx
2021-25 Performans Göstergeleri ve Stratejik Plan.docx
2021-25 Uluslararası İlişkiler Stratejik Plan Göstergeleri.docx
Performans Göstergeleri ve Stratejik Plan Anketi (2021-25).docx
Uluslararası İlişkiler Bölümü 2021 Yılı Stratejik Plan Göstergeleri 6 ve 12 aylık.docx