Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SWOT Analizi


2020-21 SWOT Analizi

Ekler

SWOT 2020-21.docx