Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler Bölümü Stratejik Planları

Uluslararası İlişkiler Bölümü Stratejik Planları

Ekler

2018-22 Stratejik Eylem Planı.pdf
Uluslararası İlişkiler Stratejik Eylem Planı 2021-25.pdf