Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOMÜ BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Faaliyet Raporları

2020 Yılı Faaliyet Raporu 

Ekler

2020 Uluslararası İlişkiler Faaliyet Raporu.pdf