Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOMÜ BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Kurumiçi Değerlendirme Raporları (KİDR)

Kurumiçi Değerlendirme Raporları

Ekler

2018 KİDR Raporu.pdf
2019 KİDR Raporu.pdf
2020 KİDR Raporu.docx