Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOMÜ BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Özdeğerlendirme Raporları

Özdeğerlendirme Raporları

Ekler

Doktora Özdeğerlendirme Raporu 2019.pdf
Doktora Özdeğerlendirme Raporu 2020 Dönemi.pdf
Lisans Özdeğerlendirme Raporu 2019.pdf
Lisans Özdeğerlendirme Raporu 2020 Dönemi.pdf
Yüksek Lisans Özdeğerlendirme Raporu 2019.pdf
Yüksek Lisans Özdeğerlendirme Raporu 2020 Dönemi.pdf