Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOMÜ BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Paydaşlarımız

Uluslararası İlişkiler bölümünün İç ve Dış Paydaşları aşağıdaki gibidir:

İç Paydaşlar:

Öğrenciler

Ders veren öğretim üyeleri

Bölüm araştırma görevlileri İdari personel

Rektörlük Biga İİBF

Fakültenin diğer bölümleri Diğer Fakülteler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci Temsilcileri

Dış Paydaşlar:

İşverenler

Mezunlar

Kamu kurumları (Dışişleri Bakanlığı vb.) ÖSYM

Sivil Toplum ve meslek örgütleri

İşbirliği yapılan diğer üniversiteler (bölge üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri), kamu kurum ve kuruluşları, araştırma merkezler

 

Dış Paydaşlar Memnuniyet Anketleri 

* Mezun Çalıştıran İşverenler Memnuniyet Anketi için Tıklayınız

 

* Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi için Tıklayınız

 

İç Paydaşlar Memnuniyet Anketleri

* Akademik Personel Memnuniyet Anketi için Tıklayınız

 

* Öğrenci Memnuniyet Anketi için Tıklayınız