Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOMÜ BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler Bölümü Stratejik Planları

Uluslararası İlişkiler Bölümü Stratejik Planları

Ekler

2018-2021 Stratejik Planı.docx
Uluslararası İlişkiler Bölümü-Stratejik Planı (2021-2025).docx