Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOMÜ BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER