Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Lisansüstü Özdeğerlendirme Raporları

Yüksek Lisans ve Doktora Özdeğerlendirme Raporları 

Ekler

Doktora Özdeğerlendirme Raporu 2020 Dönemi.pdf
Doktora Özdeğerlendirme Raporu 2021 Dönemi.pdf
Yüksek Lisans Özdeğerlendirme Raporu 2020 Dönemi.pdf
Yüksek Lisans Özdeğerlendirme Raporu 2021 Dönemi.pdf