Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Lisansüstü Programlar Hakkında

ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA AİT GENEL BİLGİLER VE GENEL ÖLÇÜTLER

Uluslararası İlişkiler disiplini, tarihin akışı içinde diplomasi ya da savaş gibi örnekleriyle her zaman karşılaşılmış olguların, özellikle XX. yüzyılda küresel nitelik kazanmaları sonucunda ortaya çıkan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin analizini yaparak, anlamlandırmayı amaç edinmiş, dinamik ve yeniliğe açık olmak zorunda olan bir bilimsel çalışma alanıdır.

Bölümün başta gelen amacı uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi, devletlerarası ilişkiler ve sistemde Türkiye'nin konumu hakkında öğrencileri yetkin bir donanıma ulaştırmaktır. Bunun yanı sıra uluslararası ilişkilerin ekonomik temelleri her geçen gün dünya politikası ve devletlerin dış politikaları üzerinde etkilerini arttırmaktadırlar.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nın en önde gelen özelliği bir yandan çağdaş dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederken diğer yandan Çanakkale Savaşları, Türk-Yunan İlişkileri, Uluslararası Deniz Hukuku ve Deniz Sorunları gibi Çanakkale’nin bulunduğu coğrafyayı, Ege Denizi ve Boğazlar bölgesini yakından ilgilendiren konulara da yer vermiş olmasıdır. Bunların dışında Asya ve Güney Doğu Asya, Kafkasya, Avrupa Birliği, Kıbrıs, Uluslararası Entegrasyonlar, Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Terörizm gibi alanlarda uzman olan öğretim üyelerinin de Yüksek Lisans Programına katkıları söz konusudur.

Uzman oldukları alanlara ilişkin seçkin ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olan öğretim üyelerinin desteği ile program, öğrencilerine sadece ele alınan konulara ilişkin analiz yeteneklerinin geliştirilmesi ve onlara bağımsız ve akademik disiplin içerisinde araştırmalar yapabilme yetisi değil bu araştırmaların yazılı olarak sunulabilmesi yeteneğini de sunmayı hedeflemektedi

Programın Kısa Tarihçesi ve Sahip Olduğu İmkanlar

3 Temmuz 1992 tarihinde, 3837 sayılı kanunla kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Trakya Üniversitesi'nden devredilen Çanakkale Eğitim Fakültesi, Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu ile beraber üniversitemiz toplam 36 eğitim birimine ulaşmıştır.

Anabilim dalımızın bağlı bulunduğu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ülkenin bilimsel ve teknolojik açılardan gelişmesine katkı sağlamayı, yenilikçi olmayı amaçlamaktadır. 2020 yılı öncesinde üniversitemiz enstitüleri Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak ayrılmaktaydı. 2020 yılında tüm enstitüler tek bir bünyede toplanmış ve adı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olmuştur.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı ise 1994/95 Eğitim-Öğretim yılında açılmış olup, ilk öğrencilerini 2002/2003 Eğitim-Öğretim yılında almıştır.

Programın Vizyon ve Misyonu

Misyon: ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programının temel misyonu, uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi, devletlerarası ilişkiler ve sistemde Türkiye'nin konumu hakkında öğrencileri yetkin bir donanıma ulaştırmaktır. Bunun yanı sıra uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilen, analitik düşünebilen ve literatüre bilimsel katkıda bulunabilen akademisyenler yetiştirmek de programın temel hedefleri arasındadır.

Vizyon: ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, alanında yetkin, birikimli, yenilikçi, donanımlı akademisyenler yetiştirme vizyonuyla hareket etmektedir. Bu bağlamda Uluslararası İlişkiler alanında literatüre bilimsel katkıda bulunmak da temel hedefler arasındadır.

Programın Amacı

Programın başta gelen amacı uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi, devletlerarası ilişkiler ve sistemde Türkiye'nin konumu hakkında öğrencileri yetkin bir donanıma ulaştırmaktır. Bunun yanı sıra katılımcı, kendine güvenen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip analiz edebilen bireyler yetiştirmek de programın amaçları arasındadır.

Programın Hedefi

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nın hedefleri şu şekildedir:

  1. Uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi, devletlerarası ilişkiler ve uluslararası sistemde Türkiye’nin konumu hakkında öğrencilerin yetkin bir donanıma ulaştırılmasını sağlamak
  2. Uluslararası ilişkilerin ekonomik temellerinin dünya politikası ve devletlerin dış politikaları üzerinde etkilerinin derinlemesine değerlendirilebilmesini sağlamak
  3. Öğrencilerin ödev, sunum, makale, tez gibi çalışmalarında izleyecekleri metodoloji hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
  4. Öğrencilere ulusal kaynaklardan olduğu kadar yabancı dildeki literatürü de izlemek ve değerlendirmek üzere en az bir yabancı dili (İngilizce) ileri düzeyde kullanabilme imkânı tanımak
  5. Öğrencilere ulusal ve uluslararası süreçleri, bunların gelişme ve sorunlarını, tarih ve gelecek perspektifinde, bilimsel yöntemlerle tanımlama, anlamlandırma, analiz etme bilgi ve becerisi kazandırmak

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMINA AİT GENEL BİLGİLER VE GENEL ÖLÇÜTLER

Uluslararası İlişkiler disiplini, tarihin akışı içinde diplomasi ya da savaş gibi örnekleriyle her zaman karşılaşılmış olguların, özellikle XX. yüzyılda küresel nitelik kazanmaları sonucunda ortaya çıkan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin analizini yaparak, anlamlandırmayı amaç edinmiş, dinamik ve yeniliğe açık olmak zorunda olan bir bilimsel çalışma alanıdır.

Bölümün başta gelen amacı uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi, devletlerarası ilişkiler ve sistemde Türkiye'nin konumu hakkında öğrencileri yetkin bir donanıma ulaştırmaktır. Bunun yanı sıra uluslararası ilişkilerin ekonomik temelleri her geçen gün dünya politikası ve devletlerin dış politikaları üzerinde etkilerini arttırmaktadırlar.

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı’nın en önde gelen özelliği bir yandan çağdaş dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederken diğer yandan Çanakkale Savaşları, Türk-Yunan İlişkileri, Uluslararası Deniz Hukuku ve Deniz Sorunları gibi Çanakkale’nin bulunduğu coğrafyayı, Ege Denizi ve Boğazlar bölgesini yakından ilgilendiren konulara da yer vermiş olmasıdır. Bunların dışında Asya ve Güney Doğu Asya, Kafkasya, Avrupa Birliği, Kıbrıs, Uluslararası Entegrasyonlar, Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Terörizm gibi alanlarda uzman olan öğretim üyelerinin de Doktora Programına katkıları söz konusudur.

Uzman oldukları alanlara ilişkin seçkin ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olan öğretim üyelerinin desteği ile program, öğrencilerine sadece ele alınan konulara ilişkin analiz yeteneklerinin geliştirilmesi ve onlara bağımsız ve akademik disiplin içerisinde araştırmalar yapabilme yetisi değil bu araştırmaların yazılı olarak sunulabilmesi yeteneğini de sunmayı hedeflemektedir

Programın Kısa Tarihçesi ve Sahip Olduğu İmkanlar

3 Temmuz 1992 tarihinde, 3837 sayılı kanunla kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Trakya Üniversitesi'nden devredilen Çanakkale Eğitim Fakültesi, Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu ile beraber üniversitemiz toplam 36 eğitim birimine ulaşmıştır.

Anabilim dalımızın bağlı bulunduğu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ülkenin bilimsel ve teknolojik açılardan gelişmesine katkı sağlamayı, yenilikçi olmayı amaçlamaktadır. 2020 yılı öncesinde üniversitemiz enstitüleri Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak ayrılmaktaydı. 2020 yılında tüm enstitüler tek bir bünyede toplanmış ve adı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olmuştur.

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı ise 2009/2010 Eğitim-Öğretim yılında açılmış olup, ilk öğrencilerini 2010/2011 Eğitim-Öğretim yılında almıştır.

Programın Vizyon ve Misyonu

Misyon: ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Doktora Programının temel misyonu, uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi, devletlerarası ilişkiler ve sistemde Türkiye'nin konumu hakkında öğrencileri yetkin bir donanıma ulaştırmaktır. Bunun yanı sıra uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilen, analitik düşünebilen ve literatüre bilimsel katkıda bulunabilen akademisyenler yetiştirmek de programın temel hedefleri arasındadır.

Vizyon: ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Doktora Programı, alanında yetkin, birikimli, yenilikçi, donanımlı akademisyenler yetiştirme vizyonuyla hareket etmektedir. Bu bağlamda Uluslararası İlişkiler alanında literatüre bilimsel katkıda bulunmak da temel hedefler arasındadır.

Programın Amacı

Programın başta gelen amacı uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi, devletlerarası ilişkiler ve sistemde Türkiye'nin konumu hakkında öğrencileri yetkin bir donanıma ulaştırmaktır. Bunun yanı sıra katılımcı, kendine güvenen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip analiz edebilen bireyler yetiştirmek de programın amaçları arasındadır.

Programın Hedefi

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı’nın hedefleri şu şekildedir:

  1. Uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi, devletlerarası ilişkiler ve uluslararası sistemde Türkiye’nin konumu hakkında öğrencilerin yetkin bir donanıma ulaştırılmasını sağlamak
  2. Uluslararası ilişkilerin ekonomik temellerinin dünya politikası ve devletlerin dış politikaları üzerinde etkilerinin derinlemesine değerlendirilebilmesini sağlamak
  3. Öğrencilerin ödev, sunum, makale, tez gibi çalışmalarında izleyecekleri metodoloji hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
  4. Öğrencilere ulusal kaynaklardan olduğu kadar yabancı dildeki literatürü de izlemek ve değerlendirmek üzere en az bir yabancı dili (İngilizce) ileri düzeyde kullanabilme imkânı tanımak
  5. Öğrencilere ulusal ve uluslararası süreçleri, bunların gelişme ve sorunlarını, tarih ve gelecek perspektifinde, bilimsel yöntemlerle tanımlama, anlamlandırma, analiz etme bilgi ve becerisi kazandırmak