Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü Stratejik Planları

Uluslararası İlişkiler Bölümü Stratejik Planları

Ekler

2018-22 Stratejik Eylem Planı.pdf
2024-28 Stratejik Plan.pdf
Uluslararası İlişkiler Stratejik Eylem Planı 2021-25.pdf