Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Hoşgeldiniz


Uluslararası İlişkiler disiplini, tarihin akışı içinde diplomasi ya da savaş gibi olguların analizine odaklanmıştır. Ancak özellikle XX. yüzyılda bu olguların küresel nitelik kazanmalarıyla birlikte bu disiplin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha derinlemesine analizini ve anlamlandırılmasını amaç edinmiştir. Bu, uluslararası ilişkilerin dinamik bir karaktere sahip olmasını ve sürekli yeniliklere açık olmasını gerektirmiştir.

Bölümün başta gelen amacı uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi, devletlerarası ilişkiler ve sistemde Türkiye'nin konumu hakkında öğrencileri yetkin bir donanıma ulaştırmaktır. Bunun yanı sıra uluslararası ilişkilerin ekonomik temelleri her geçen gün dünya politikası ve devletlerin dış politikaları üzerinde etkilerini arttırmaktadırlar.

Bu nedenle bölümün dersleri içinde iktisat, işletme ağırlıklı derslere de önem verilerek öğrencilerin serbest piyasa ekonomisi koşullarında rekabete açık bir özel sektörün mantığını ve işleyişini anlama yetileri geliştirilmektedir. Ayrıca son dönemlerde gerek uluslararası politikada gerekse devletlerin kendi içlerinde etkinlikleri yoğunlaşan ve etkileri artan bir olgu olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi gittikçe artmaktadır.

Geleceğin dünyasında bu yapıların çok daha ileri bir noktada olacaklarını kestirmek mümkündür. Bu nedenle bölüm programı içinde sivil toplum kavramını ve bu yapıların işleyişini tüm yönleriyle ele alan dersler de bulunmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak küreselleşme çağının temel öğeleri olan bilgisayar, internet ve yabancı dil öğrenimine de bölümün programında geniş yer verilerek, bu konularda öğrencilerin üst düzeyde donatılmaları üzerinde ciddiyetle durulmaktadır.

Bölümden mezun olan öğrenciler kamu kesiminde başta Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere değişik kurumlarda görev alabilecekleri gibi, uluslararası resmi ve özel kuruluşlarda ve basın ve medyada çalışabilecek yeterlilik ve uzmanlık bilgisine de sahip olmaktadırlar. Ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık ve eğitim hizmeti veren yarı-resmi kurumlar da bir başka iş alanı olmaktadır.

Bunlara ek olarak bölüm öğrencileri özel sektörün değişik kesimlerinde olduğu gibi, sivil toplum örgütleri içinde de başarıyla hizmet verebilecek yeterliliği alarak okullarını tamamlamaktadırlar.

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Cemre PEKCAN

BAĞLANTILAR