Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Danışmanlar

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerimizin 2023-24 Eğitim-Öğretim yılı kayıt onayları ve ders danışmanlığı ile ilgili danışman listesi aşağıdadır.

 

Danışman

İletişim

Uluslararası İlişkiler 1. Sınıf (Örgün)

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Emin Demirbaş

cagriemindemirbashotmail.com

 

Uluslararası İlişkiler 1. Sınıf (İkinci Öğretim)

Arş. Gör. Dr. Tuğçe Yıldız

tugce_yildizyahoo.com 

Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf (Örgün)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fatih Özkan

m.f-ozkanhotmail.com

Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf (İkinci Öğretim)

Prof. Dr. Soner Karagül

sonerkaragulcomu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf (Örgün)

Dr. Öğr. Üyesi Belma Engin Güder

belmaengincomu.edu.tr

 

Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf (İkinci Öğretim)

Doç. Dr. Filiz Çoban Oran

filizcobancomu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf (Örgün)

Doç. Dr. Cemre Pekcan

cemrepekcancomu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf (İkinci Öğretim)

Arş. Gör. Dr. Murat Çağrı Tuna

murattunaakademikgmail.com